ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) สายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 18 กันยายน 2600 ,     (อ่าน 46 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ได้กำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของสำนักงานฯ ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ 3 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุมสุรีย์ธรรมิกบวร และครั้งที่ 2 จัดขึ้นในวันที่ 31 สิงหาคม 2566 ณ ริมนา คาเฟ่ จ.อุบลราชธานี หัวข้อ “เบิกจ่าย - คืนเงิน อย่างไรให้มีประสิทธิภาพ” มีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการแสดงความคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากทักษะและผู้มีประสบการณ์ตรง สร้างแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันภายในองค์กร และเกิดการเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดีผ่านทางช่องทางต่างๆของคณะฯ Search