ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์ ร่วมส่งผลงานเข้าร่วมประกวด ภายใต้โครงการ UBU-KM Fair 2021 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 1 กันยายน 2600 ,     (อ่าน 48 ครั้ง)  


ในปีงบประมาณ 2564 คณะพยาบาลศาสตร์ ได้จัดส่งผลงานเข้าร่วมประกวดการพัฒนางาน/แนวปฏิบัติที่ดี เพื่อลดขั้นตอน ลดทรัพยากรในการปฏิบัติงาน ภายใต้ชื่อโครงการ UBU-KM Fair 2021 ซึ่งจัดขึ้นในวันที่ 9 กันยายน 2564 ณ ห้องประชุมศรีเมืองใหม่ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีโดยผลงานที่ส่งเข้าประกวดมีชื่อว่า“ระบบจัดการข้อมูลโครงการกิจกรรม คณะพยาบาลศาสตร์” พัฒนาโดยงานแผนฯร่วมกับงานคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คณะพยาบาลศาสตร์Search