ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงนำร่อง AUN-QA และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559-2563


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 18 กันยายน 2566 , 10:16:10     (อ่าน 49 ครั้ง)  


งานพัฒนาคุณภาพองค์กรฯ กองแผนงาน ขอเชิญอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรโครงการนำร่อง AUN-QA และหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2559-2563 (คณะละ 3-5 ท่าน) เข้าร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการ : AUN-QA Implementation and Gap Analysis (รุ่นที่ 1) ในวันที่ 30-31 มีนาคม 2566 ณ ห้องเรียนอัจฉริยะ 2 (B302) ตึก B ชั้น 3 อาคารนัวตกรรมฯ

รายละเอียดตามเอกสารแนบ  คลิ๊ก >>

> การประชุมเชิงปฏิบัติการ : AUN-QA Implementation and Gap Analysis (รุ่นที่ 1) 

> รายละเอียดและกำหนดการSearch