ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์ ขอเชิญประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA (สายสนับสนุน)


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 18 กันยายน 2566 , 10:06:09     (อ่าน 50 ครั้ง)  


งานพัฒนาคุณภาพองค์กรฯ กองแผนงาน ขอเชิญบุคลากรสายสนับสนุนงานวิชาการ และงานประกันคุณภาพการศึกษา หรือสายสนับสนุนที่สนใจ เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA (สายสนับสนุน) รายละเอียดวัน เวลา สถานที่ ตามตารางแนบ

รายละเอียด คลิ๊ก >> 
ประชุมเชิงปฏิบัติการเกณฑ์การประกันคุณภาพ AUN-QA (สายสนับสนุน)Search