ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประชาสัมพันธ์ เข้าร่วมโครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21


โพสโดย นางสาวนฤมล ธรรมาวิรุฬห์     โพสวันที่ 16 พฤษภาคม 2562 , 10:29:32     (อ่าน 762 ครั้ง)  


งานประกันฯใคร่ขอประชาสัมพันธ์ "โครงการสัมมนาเครือข่ายองค์กรการเรียนรู้ เพื่อพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการศึกษา Mini_UKM ครั้งที่ 21" ระหว่างวันที่ 30 พฤษภาคม - 1 มิถุนายน 2562 ณ ห้องประชุมช่อแก้ว อาคาร 31 ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา โดยมีรายละเอียดและหัวข้อในการแลกเปลียนเรียนรู้ ตามเอกสารแนบ   ทั้งนี้ สำหรับท่านที่สนใจเข้าร่วมโครงการดังกล่าว ขอให้แจ้งความประสงค์กลับมายังงานแผนฯ ภายในวันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ไฟล์แนบ : ไฟล์ 1

Search