ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศรับสมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี)


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2567 , 12:33:26     (อ่าน 57 ครั้ง)  


ประกาศรับสมัครขอรับทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) เพื่อศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล  (หลักสูตร 1 ปี)
------------------
ฟอร์มลงทะเบียนขอรับทุนฯ 
------------------
รับสมัคร>> ตั้งแต่วันนี้ - 15 มี.ค. 67
คัดกรอง ค้นหา เยี่ยมบ้าน>> 1 - 17 มี.ค. 67
ประกาศรายชื่อผู้รับทุนฯ และรับฟังข้อทักท้วง>> 2 - 9  เม.ย. 67
ประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุน>> 11 เม.ย. 67