ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประกาศผลการคัดเลือกสถานศึกษาเข้าร่วมโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 , 12:52:06     (อ่าน 32 ครั้ง)  


ตามที่ กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (กสศ.) ได้เปิดรับข้อเสนอโครงการทุนนวัตกรรมสายอาชีพชั้นสูง ปี 2567 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2566 นั้น  กสศ. ได้พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโครงการที่ผ่านเกณฑ์การพิจารณาคัดเลือก ดำเนินการโดยคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณาคุณภาพข้อเสนอโครงการจาก 5 ภาคส่วน จำนวนรวม 53 ท่าน ประกอบด้วย ผู้ทรงคุณวุฒิภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคเอกชน ภาคสื่อสารมวลชน และภาคท้องถิ่น และคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิกลั่นกรองและคัดเลือกส่วนกลาง จากภาคนโยบาย ภาควิชาการ ภาคเอกชน และภาคสื่อสารมวลชน  

(คลิก เพื่อดูประกาศ)รายละเอียดเพิ่มเติม : รายละเอียด 1 , รายละเอียด 2