ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 11 มกราคม 2567 , 15:09:14     (อ่าน 167 ครั้ง)  


คณะพยาบาลศาสตร์ ประกาศรับสมัครบุคคลเข้าศึกษาในหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (หลักสูตร 1 ปี) ประจำปีการศึกษา 2567  
 รายละเอียดประกาศฯ https://drive.google.com/file/d/128_tprFPCj_Y7OYYdgcR4jUnFRohoBXH/view
 
 ***กำหนดการรับสมัคร*** 
1. สมัครเข้าศึกษา ระหว่างวันที่ 10 ม.ค.-29 ก.พ. 67
2. ชำระเงินค่าสมัคร ระหว่างวันที่ 10 ม.ค.-29 ก.พ. 67
3. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ วันที่ 5 มี.ค. 67
4. ทดสอบความรู้พื้นฐานและสอบสัมภาษณ์ วันที่ 16 มี.ค. 67
5. ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้าศึกษา วันที่ 25 มี.ค. 67
6. ชำระเงินค่ายืนยันสิทธิเข้าศึกษา วันที่ 25 มี.ค.-30 เม.ย. 67
7. ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่ตามประกาศที่มหาวิทยาลัยฯ กำหนด