ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล หัวข้อ การวัดสัญญาณชีพ


โพสโดย ไวพจน์ อุ่นใจ     โพสวันที่ 27 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 68 ครั้ง)  


นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล รุ่นที่ 8  ฝึกปฏิบัติการช่วยเหลือดูแล หัวข้อ การวัดสัญญาณชีพ ในรายวิชาเทคนิคการช่วยเหลือดูแลบุคคลขั้นพื้นฐาน ประจำภาคการศึกษา 1/2566