คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

การปฐมพยาบาลเบื้องต้น (CPR)


โพสโดย ประกายพลอย สมบูรณ์     โพสวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ,     (อ่าน 271 ครั้ง)  


ผู้เข้าอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล (PN) รุ่นที่ 5 ฝึกการปฐมพยาบาลเบื้องต้น/การช่วยเหลือในภาวะฉุกเฉินและอุบัติเหตุ ในรายวิชา เทคนิกการช่วยเหลือดูแลผู้ใช้บริการขั้นพื้นฐาน
#PN_NU_UBUSearch