คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน


โพสโดย แววมณี บุญตาเพศ     โพสวันที่ 28 พฤศจิกายน 2562 ,     (อ่าน 269 ครั้ง)  


              งานทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม ได้จัดกิจกรรมการละเล่นพื้นบ้านไทยกับพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน ในวันที่ ๑๑ มิถุนายน ๒๕๖๒ ณ ศูนย์พัฒนาเล็กเด็ก มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บริการส่งเสริมสุขภาพเด็กก่อนวัยเรียน ตามปัญหาและความต้องการของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก และการนำการละเล่นพื้นบ้านไทยมาใช้ในการจัดกิจกรรมส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัยเรียน โดยมี อาจารย์เดือนเพ็ญ บุญมาชู เป็นหัวหน้าโครงการไฟล์แนบ : ไฟล์ 1 , ไฟล์ 2 , ไฟล์ 3 , ไฟล์ 4

Search
ลิ้งค์ข่าวสาร