ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ชุมนุมนิติศาสตร์อาสาพัฒนามอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนโนนตูม ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 22 กันยายน 2566 ,     (อ่าน 93 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 22 กันยายน 2566 ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และคณะ เป็นตัวแทนชุมนุมนิติศาสตร์อาสาพัฒนา มอบทุนการศึกษาให้โรงเรียนโนนตูม ต.พังเคน อ.นาตาล จ.อุบลราชธานี โดยมารายการดังต่อไปนี้ 1.ทุนการศึกษาแก่นักเรียนที่เรียนดีและนักเรียนที่ขาดทุนทรัพย์ จำนวน 40 ทุน ทุนละ 500 บาท รวม 20000 บาท 2. ตู้กดน้ำเย็น จำนวน 3 เครื่อง มูลละค่ารวม 10000 บาท โดยทุนดังกล่าวเกิดจากการทำกิจกรรมของชุมชุนนิติศาสตร์อาสาพัฒนา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี