ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะผู้บริหารและที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา Luxembourg AID & Developmentจาก มหาวิทยาลัยจำปาสัก สปป.ลาว เข้าเยี่ยมชมคณะนิติศาสตร์


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 13 มิถุนายน 2566 ,     (อ่าน 165 ครั้ง)  


เมื่อวันอังคารที่ 13 มิถุนายน 2566 ณ ห้องประชุมสมบัติวอทอง เวลา 13.30-16.30 น. ที่ผ่านมา คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดี ตลอดจนผู้บริหารและบุคลากรให้การต้อนรับผู้มาเยือนจากจากมหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (LAO PDR) ซึ่งมีคณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัยฯ และที่ปรึกษาโครงการความร่วมมือเพื่อการพัฒนา Luxembourg Aid & DEevelopment (LUX DEV) ของราชรัฐลักเซมเบิร์ก จำนวน 7 ท่าน ได้แก่

- Ms.PHATSANY PHOUVANH    Dean of Faculty of Law and Administration

- Mr.ARNUNSIN YATRA   Head of Department of Law

- Mr.VILAYVONE SHOUTHASENG  Head of Academic Affairs

- Ms.POUCHANNA NGONGKASEUMSOUK  Lecturer

- Dr.LONE LINNDHOID   Senior Sectoral Advisor of LAO/037

- Ms.MOUKDAVANH SYSOUPLANTAVONG  University Institutional Advisor

- Mr.SOULIVANH SITHPRASAY   Interpreter

เข้าเยี่ยมชมกิจการของคณะนิติศาสตร์และแลกเปลี่ยนข้อมูลทางด้านวิชาการ โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อแลกเปลี่ยนแนวทางการบริหารจัดการหลักสูตร แนวทางการจัดทำหลักสูตรนิติศาสตร์ ตลอดจนการบริหารจัดการห้องสมุด การให้บริการวิชาการแก่สังคมและการจัดกิจกรรมเพื่อการพัฒนานักศึกษาทั้งด้านวิชาการและด้านทักษะการใช้ชีวิตในยุคดิจิทัล มีการแลกเปลี่ยนกันอย่างกว้างขวางและแขกผู้มาเยือนได้กล่าวชื่นชมถึงความเข้มแข็ง ความก้าวหน้าในการบริหารงานของคณะแม้จะมีบุคลากรอย่างจำกัด

ข่าวโดย กนกวรรณ ผ่องแผ้ว

ภาพข่าวโดย ณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง