ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

กิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระ เนื่องในวันครบรอบวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 31 พฤษภาคม 2566 ,     (อ่าน 136 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรมทำบุญเลี้ยงพระเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนา 19 ปี คณะนิติศาสตร์ ณ อาคารคณะนิติศาสตร์หลังใหม่ โดยได้รับเกียรติจากบุคลากรตัวแทนจากหน่วยงานในมหาวิทยาลัย บุคลากรคณะนิติศาสตร์ นักศึกษา ศิษย์เก่า