ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 27 มีนาคม 2566 ,     (อ่าน 193 ครั้ง)  


วันที่ 27-29 มีนาคม พ.ศ. 2566 คณะนิติศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เทคนิคและกระบวนการสื่อสารภายในองค์กร ณ ห้องประชุมเขมโขง โรงแรมแลโขง ริเวอร์ รีสอร์ท อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี มีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหารกับบุคลากรต่างๆ ภายในองค์กรเดียวกัน เพื่อให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน และสร้างความไว้วางใจต่อกัน โดยเฉพาะการเปิดโอกาสให้บุคลากรในระดับต่างๆได้มีส่วนร่วมในการบริหารงานของผู้บริหาร ช่วยกันปฏิบัติภารกิจขององค์กรและมีการประสานงานระหว่างกัน เกิดการพัฒนาและการทำงานที่มีประสิทธิภาพเพื่อสร้างความเป็นหนึ่งเดียวภายในองค์กร โดยมีบุคลากรคณะนิติศาสตร์เข้าร่วมโครงการทุกคน