ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีร่วมประชุมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือทางวิชาการคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 27 มกราคม 2566 ,     (อ่าน 178 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี นำโดย นายนิติลักษณ์ แก้วจันดีและผู้บริหาร พบ คณบดีและคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยจำปาสัก สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ในระหว่างวันที่ 25-27 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ร่วมประชุมหารือในประเด็นด้านความร่วมมือทางวิชาการ ได้แก่ การแลกเปลี่ยนนักศึกษา การสอนในรายวิชากฎหมายคลินิกร่วมกัน การเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ  ด้านวิจัย มีการทำผลงานวิจัยร่วมกัน การนำเสนอผลงานในการเสวนาทางวิชาการระดับนานาชาติเนื่องในวันสถาปนาคณะนิติศาสตร์ ครบรอบ 20 ปี (ในปี พ.ศ. 2567) รวมถึงการเยี่ยมชมศาลจำลองและการสาธิตการว่าความฯ ของนักศึกษา ห้องสมุดกฎหมาย ห้องเรียนและลานกิจกรรม และแลกเปลี่ยนประเด็นทางวิชาการในรายละเอียดอื่นๆ กันอย่างกว้างขวาง 
 
** ข่าวและภาพข่าวโดย : กนกวรรณ ผ่องแผ้ว