ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีเชิดชูเกียรติ นิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ,     (อ่าน 340 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์จัด พิธีเชิดชูเกียรติ นิติศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2564 ให้บัณฑิตของคณะนิติศาสตร์ ที่สำเร็จการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 ณ ห้องบรรยาย 2305 คณะนิติศาสตร์ โดยในพิธีการ ท่านอาจารย์สมบัติ วอทอง คณบดีผู้ก่อตั้งคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี และอาจารย์ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ กล่าวให้โอวาทแก่บัณฑิต ตัวแทนชั้นปีและนายกสโมสรนักศึกษา กล่าว แสดงความยินดีต่อบัณฑิต ตัวแทนบัณฑิตกล่าวขอบคุณและนำบัณฑิตกล่าวคำปฏิญาณตน  หลังจากนั้นบัณฑิตร่วมพิธีบูมที่ลานอเนกประสงค์  โดยนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ชุมนุมเชียร์ลีดเดอร์ ชุมนุมเทคนิคเชียร์ และรุ่นน้องคณะนิติศาสตร์ ร่วมพิธี เพื่อแสดงความยินดีต่อบัณฑิต คณะนิติศาสตร์