ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ตัวแทนคณะนิติศาสตร์เข้าพบอธิการบดีเพื่อรายงานผลชนะเลิศการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายฯรับพระราชทานถ้วยรางวัลจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาฯ


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 15 พฤศจิกายน 2565 ,     (อ่าน 244 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 15 พศจิกายน 2565 ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี คณบดีคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธาดี อาจารย์มณฑิรา เตียประเสิรฐ แก้วตาอาจารย์ที่ปรึกษา นำ นายนวพรรษ จันทป และ นายทักษ์ดนัย ไชยสิทธิ์ นักศึกษาชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศในการแข่งขันตอบปัญหากฎหมาย ระดับอุดมศึกษา ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา จัดโดย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ เข้ารายงานผลการแข่งขันต่อ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

 โอกาสนี้ ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชา อธิการบดี ได้กล่าวแสดงความยินดีกับความสำเร็จในครั้งนี้ ซึ่งถือเป็นความภาคภูมิใจ ที่สามารถนำชื่อเสียงมาสู่สถาบันและตนเอง