ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คณะศึกษาดูงานส่งเสริมทักษะวิชาการฯ โรงเรียนเลิงนกทา


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ,     (อ่าน 309 ครั้ง)  


       คณะนิติศาสตร์ นำโดยคณบดี ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ต้อนรับ คณะศึกษาดูงานส่งเสริมทักษะวิชาการ ห้องเรียนแผนการเรียนสังคมภาษา โรงเรียนเลิงนกทา อำเภอเลิงนกทา จังหวัดยโสธร ในวันที่ 29 สิงหาคม 2565 ในการนี้คณะฯจัดให้มีการแสดงการว่าความฯ นำโดยอาจารย์ประดิษฐ์ แป้นทอง และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 ณ ศาลจำลอง คณะนิติศาสตร์