ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายว่าที่นักกฎหมาย ประจำปีการศึกษา 2565 (รุ่นที่2)


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 11 กันยายน 2565 ,     (อ่าน 69 ครั้ง)  


คณะนิติศาสตร์ จัดค่ายว่าที่นักกฎหมาย (รอบที่ 2) ระหว่างวันที่ 10-11 กันยายน 2565 ณ โรงแรมยูเพลส มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดยมีเป้าหมายเพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนระดับมัธยมปลายได้ค้นหา/ค้นพบตนเองว่ามีความสนใจศาสตร์ทางกฎหมายหรือไม่
ทั้งนี้มีนักเรียนในเขตพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือเข้าร่วมค่ายในครั้งนี้ จำนวนทั้งสิ้น 150 คน