ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

หลักสูตร ก.ศป. ศึกษาดูงานและฝึกปฏิบัติที่ศาลปกครอง อุบลราชธานี


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 26 พฤศจิกายน 2564 ,     (อ่าน 668 ครั้ง)  


เมื่อวันที่ 26 - 27 ธันวาคม 2564  ผู้เข้าอบรมกฎหมายปกครองที่ กศป. รับรอง รุ่นที่ 2 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี ได้เข้ารับการดูงานและฝึกภาคปฏิบัติจริง ที่ศาลปกครอง จังหวัดอุบลราชธานี