ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฐมนิเทศ รายวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ,     (อ่าน 502 ครั้ง)  


ปฐมนิเทศ รายวิชาการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก 
เมื่อวันที่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 ห้องบรรยาย 2305 คณะนิติศาสตร์
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษารับทราบรายละเอียดในการเรียนก่อนลงพื้นที่ศึกษา ในรายวิชากฎหมายเชิงคลินิก โดยมีวิทยากร มาบรรยายให้ นักศึกษากฎหมายกับการศึกษาปัญหากฎหมายในสังคม/ชุมชน  
และการอบรมเครื่องมือในการศึกษาข้อมูลในชุมชน