ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีกับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 22 กันยายน 2563 ,     (อ่าน 1,070 ครั้ง)  


ม.อุบลฯ ลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์

                วันที่ 22 กันยายน 2563 มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี โดย คณะนิติศาสตร์ จัดพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับ สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยมี ผศ.ดร.ชุตินันท์ ประสิทธิ์ภูริปรีชาอธิการบดีมหาวิทยาลัยอุบลราชธานีและ ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ จาก สภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์ลงเป็นผู้ลงนามในพิธีในครั้งนี้ พร้อมนี้ ได้มีการจัดบรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ทนายความในโลกยุคใหม่ โดย ว่าที่ร้อยตรี ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ทั้งนี้ มีคณะผู้บริหาร บุคลากร จากทั้งสองหน่วยงาน เข้าร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนาม และเข้าร่วมรับฟังการบรรยายเป็นจำนวนมากณ ห้อง 2303 ชั้น 3 คณะนิติศาสตร์

                โอกาสนี้ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี รองคณบดีฝ่ายวิจัยและกิจการพิเศษ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กล่าวว่า ในนามคณะนิติศาสตร์ต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ให้เกียรติร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่างมหาวิทยาลัยอุบลราชธานี กับสภาทนายความในพระบรมราชูปถัมภ์โดยการลงนามในบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์หลักที่สำคัญ 3 ประการ คือ เพื่อเป็นการพัฒนาวิชาการและพัฒนาองค์กร ผ่านการประสานความร่วมมือด้านการศึกษาการจัดการเรียนการสอน เพื่อดำเนินกิจกรรมทางวิชาการ ผลิจบัณฑิตที่ได้เรียนรู้กระบวนการปฏิบัติงานและทักษะด้านวิชาชีพอย่างมีคุณภาพตรงกับความต้องการของหน่วยงานราชการและสถานประกอบการเอกชน และเพื่อสร้างความร่วมมือในการพัฒนาบัณฑิตให้มีศักยภาพและความเข้มแข็งทางวิชาการและวิชาชีพ อีกด้วย

ข่าวโดย เทอดภูมิ ทองอินทร์