ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ประมวลภาพการจัดอบรมหลักสูตร ฐานความผิดทางวินัยและการดำเนินการทางวินัย ตามพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.๒๕๔๗


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 13 มิถุนายน 2562 ,     (อ่าน 884 ครั้ง)