ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ค่ายว่าที่นักกฎหมายรุ่นใหม่นิติ ม.อุบล ครั้งที่ 3


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 18 พฤษภาคม 2562 ,     (อ่าน 1,083 ครั้ง)  


            คณะนิติศาสตร์ มหาวิทบยาลัยอุบลราชธานี จัดกิจกรรม ค่าย ว่าที่นักกหมายรุ่นใหม่นิติ ม.อุบล ครั้งที่ 3 ในวันที่ 18-19 พฤษภาคม 2562 ณ.ห้องบรรยาย 2110 และลานนิติรวมใจ อาคารเรียนรวม 2 

           นายขรรค์เพชร ชายทวีป คณบดีคณะนิติศาสตร์ เป็นประธานเปิดค่ายในครั้งนี้ มีทีมงานวิทยากรจากคณะนิติศาสตร์ นำทีมโดย ผศ.ดร.อภินัน ศรีศิริ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ อาจารย์ตรีเนตร สาระพงษ์ อาจารย์รักขิต รัตจุมพจ อาจารย์ ดร.นิติลักษณ์ แก้วจันดี ทีมงานสต๊าฟจากบุคลากรคณนิติศาสตร์และนักศึกษาชั้นปีที่ 4 โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นนักเรียนชั้นมัธยมปลายจำนวน 60 คน