ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

สร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม(Volunteers Creative Space)


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ,     (อ่าน 959 ครั้ง)  


นักศึกษาคณะนิติศาสตร์จำนวน 15 ราย เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างเครือข่ายพลเมืองนักสร้างสรรค์สื่อเพื่อแก้ปัญหากระบวนการยุติธรรม(Volunteers Creative Space) : การออกแบบอนาคตกระบวนการยุติธรรมจังหวัดอุบลราชธานีให้ยั่งยืน "The Ubon Ratchathani's Creative" ในวันที่ 18-20 ก.พ. 62 ณ บ้านสวนคุณตา รีสอร์ท จัดโดย สำนักงานกิจการยุติธรรม