ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

นายกสภาทนายความบรรยายพิเศษ


โพสโดย พัฒนพงศ์ เกษกรณ์     โพสวันที่ 20 มกราคม 2562 ,     (อ่าน 683 ครั้ง)  


เมื่อวันอาทิตย์ที่ 20 มกราคม 2562 เวลา 10.00 – 12.00 น.  คณะนิติศาสตร์ได้รับเกียรติจาก      ว่าที่ร้อยตรี ดร.ถวัลย์ รุยาพร นายกสภาทนายความ ในพระบรมราชูปถัมภ์  มาบรรยายพิเศษในรายวิชา         หลักวิชาชีพจรรยาบรรณของนักกฎหมาย โดยบรรยายในหัวข้อจริยธรรมและมรรยาททนายความ                 ณ ห้องบรรยาย 5201 อาคารเรียนรวม 5 โดยมีนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ ชั้นปีที่ 4 เข้าร่วมรับฟังการบรรยายกันอย่างพร้อมเพรียง

ข่าวโดย ลัพธวรรณ ดวงตา

ภาพข่าวโดย ณรงค์ฤทธิ์ มีพยุง