คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อคณะ

 

ที่ตั้ง  : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  เลขที่ 85  ถนนสถลมาร์ค 
ตำบลเมืองศรีไค อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี  34190

โทรศัพท์ : 045 353930-1
โทรสาร : 045 353937


 


แผนที่การเดินทาง
 

             
http://www.law.ubu.ac.th