ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > รายงานประจำปี   | ค้นหาเอกสาร
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2563
รายงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562