คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงานมหาวิทยาลัย   | ค้นหาเอกสาร
(เอกสารหมายเลข 1) แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สายวิชาการ)
(เอกสารหมายเลข 2) ใบกรอกคะแนนของกรรมการประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้างพนักงาน (สายวิชาการ)
(เอกสารหมายเลข 3) แบบประเมินเพื่อต่อสัญญาจ้าง (สายสนับสนุน)
(เอกสารหมายเลข 4) ใบกรอกคะแนนของกรรมการ (สายสนับสนุน)