ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Thai Program

 

Master of Arts Program in Thai
 

 

 

 

Philosophy

                                                                                                    

The program provides students with profound knowledge in the Thai language, literature and Thai folk wisdom. Students will be able to analyze, synthesize, and integrate different branches of knowledge to produce work of high quality for the improvement of local communities, the country, and the greater Mekong Region.

 

Curriculum and courses

                           

The program offers one route:

Thesis – enrollment in at least 36 credits of courses 

 

Program arrangements

                                              

The program runs on 2 normal semester basis for two academic years. Courses are taught only on weekdays (Not including the courses for researching).