ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > ไปราชการ ประชุม อบรม ศึกษาดูงาน   | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มขออนุมัติเดินทางโดยเครื่องบิน เทียบเท่าอัตราภาคพื้นดิน
แบบฟอร์ม ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล
ขออนุมัติเดินทางโดยรถยนต์ส่วนบุคคล(doc
ขออนุมัติค่าใช้จ่ายไปราชการ โดยใช้งบประมาณกลาง (เฉพาะกรณีได้รับมอบหมายให้ไปเท่านั้น).docx