ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มงานวิชาการ(กิจกรรม/โครงการ)   | ค้นหาเอกสาร
บันทึกข้อความขออนุมัติเลื่อนจัดกิจกรรม
บันทึกข้อความขออนุมัติใช้สำเนาในการเบิกจ่ายกิจกรรม
บันทึกข้อความขออนุมัติปรับหมวดงบประมาณกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร (เพิ่ม-ลด)
บันทึกข้อความขออนุมัติปรับหมวดงบประมาณกิจกรรมในรายวิชา/หลักสูตร(เปลี่ยนแปลง)
บันทึกข้อความขออนุมัติเพิ่มรายชื่อผู้เดินทางไปราชการ
บันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกผู้เดินทางไปราชการ
บันทึกข้อความขออนุมัติยกเลิกเอกสาร
บันทึกข้อความขออนุมัติวิทยากรเดินทางไปราชการทางเครื่องบิน
     ดูเอกสารที่ซ่อนอยู่ (40 รายการ)