ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  การพัฒนาหน่วยงานภาครัฐผ่านการประเมิน ITA - ศาสตราจารย์ภักดี โพธิศิริ


    โพสเมื่อ : 21 มีนาคม 2564