คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ITA 2564

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต