ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ITA 2564

 

ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

  
 
 

ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต