คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

o9:SocialNetwork

ข้อ ประเด็นการตรวจ รายละเอียดข้อมูลที่เผยแพร่ มี/ไม่มี URL คำอธิบาย
o9 Social Network
ช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่าย
สังคมออนไลน์ของหน่วยงาน เช่น
Facebook, Twitter, Instagram
หรือ Line เป็นต้น โดยจะต้องเป็น
ช่องทางผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน
มี
facebook  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี
Ubon Ratchathani University
 
YouTube : UBUChannel
 
Instagram: ubonratchathaniuniversity
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี มีช่องทางการเชื่อมโยงไปสู่เครือข่ายสังคมออนไลน์ ผ่าน "เว็บไซต์" หลักของมหาวิทยาลัย http://www.ubu.ac.th/new2018/
โดยจะแสดง "ไอคอน" สังคมออนไลน์อยู่ที่ "มุมล่างขวา"