นักศึกษา    บุคลากร    บุคคลทั่วไป    เว็บไซต์เดิม    UBU English          
Previous Next ข่าวเด่น
 ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 พันธกิจ ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน "