นักศึกษา    บุคลากร    ศิษย์เก่า    บุคคลทั่วไป           ข่าวเด่น


 ปรัชญา ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานีสร้างสติและปัญญาแก่สังคม บนพื้นฐานความพอเพียง "

 พันธกิจ ::

 " มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำแห่งการพัฒนา คุณภาพชีวิตของประชาชน "
 

ลิ้งค์ข่าวสาร

  • ข่าวประชาสัมพันธ์
  • ข่าวการศึกษา
  • ข่าวกิจกรรมนักศึกษา
  • วิจัยและนวัตกรรม
  • ข่าวฝึกอบรม/บริการวิชาการ
  • ข่าวสมัครงาน
  • ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
  • มอบ.ในสื่อ
  • วารสาร มอบ.
  • ปฏิทินกิจกรรม