คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
แบบฟอร์มประเมินเลือนขั้นเงินเดือน ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มประเมินเลือนขั้นเงินเดือน ประเภททั่วไป รอบที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2563
แบบฟอร์มแบบฟอร์มรายงาน ข้อมูลอาคาร การใช้ประโยชน์อาคาร คณะ สำนัก 62
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน รอบ 2 (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62) ประเภททั่วไป
แบบประเมินเลื่อนเงินเดือน รอบ 2 (1 เม.ย.62 - 30 ก.ย.62) ประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ
แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ออกแบบเขียนแบบ ประจำปีงบประมาณ 2563
ข้อมูลการบันทึกระดับน้ำหนองอีเจม 2563
     บันทึกระดับน้ำหนองอีเจม ประจำเดือน มกราคม 2563
     บันทึกระดับน้ำหนองอีเจม ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2563
คำสั่งคณะทำงานมหาวิทยาลัยสีเขียว
คู่มือ UI Green
คู่มือ UI Green 2020