ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ปฏิทินกิจกรรม

ปฏิทินกิจกรรม  2565
    งบประมาณปี 2565  
ลำดับ ชื่อกิจกรรม ไตรมาสที่ 1 ไตรมาสที่ 2 ไตรมาสที่ 3 ไตรมาสที่ 4 เอกสารที่เกี่ยวข้อง
  ระยะแผนงาน ต.ค พ.ย ธ.ค ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย พ.ค มิ.ย ก.ค ส.ค ก.ย  
1 ค.เวทีความคิดผู้บริหารพบปะนักศึกษา ครั้งที่ 1   16                     รายงานสรุปผล
2 ค.เวทีความคิดผู้บริหารพบปะนักศึกษา ครั้งที่ 2                         รายงานสรุปผล
3 ค.เวทีความคิดผู้บริหารพบปะนักศึกษา ครั้งที่ 3                         รายงานสรุปผล
4 ค.พลเมืองประชาธิปไตย มอบตำแหน่งนายกและประธานชุมนุม   22                     แบบฟอร์มรายงานครุภัณฑ์
5 ค.เชิดชูเกียรติบัณฑิต (งานวิชาการ)     15                   -
6 ค.แข่งขันหุ่นยนต์ควายตู้ 65 (ช.ไฟฟ้า)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
7 ค.แข่งขันหุ่นยนต์ SUMOBOT (ช.Renew)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
8 ค.แข่งขันหุ่นยนต์ LOGISTIG ROBOT (ช.อุตสาหการ)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
9 ค.อบรมพื้นฐานไมโครคอนโทรลเลอร์ (ช.นักประดิษฐ์)                       ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
10 ค.แข่งขันหุ่นยนต์ สสท. (ช.นักประดิษฐ์)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
11 ค.สร้างเสริมนักสร้างสรรค์กิจกรรม (พ.นศ.)                       ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
12 ค.ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ คณะวิศวปีการศึกษา 65 (พ.นศ.)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
13 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ม.อุบล 64 (ส่วนกลาง ม.อุบล)                          
14 เข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู คณะวิศว 64 (ภาควิชา)                          
15 ค.เอื้อยอ้ายตุ้มโฮมต้อนฮับน้องใหม่ 64 (สโมสร นศ.)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
16 กิจกรรมตลาดนัด ชุมนุมวิศวกรรมศาสตร์ (พ.นศ.)                         แบบฟอร์มลงชื่อสมัครเข้าเป็นสมาชิกชุมนุม
17 ค.ตักบาตรบายศรีรับขวัญน้องใหม่ 64 (สโมสร นศ.)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
18 ค.ประกวดเฟรชชี่คณะ 65 (สโมสร นศ.)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
19 ค.วิศวอาสาปรับภูมิทัศน์พัฒนาสิ่งแวดล้อมคณะ (พ.นศ.)                         ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมกิจกรรม
20 ค.วิศวอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 1 (พ.นศ.)                         ปชส.พื้นที่เป้าหมาย+การสมัครเข้าร่วม
21 ค.วิศวอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 2 (พ.นศ.)                         ปชส.พื้นที่เป้าหมาย+การสมัครเข้าร่วม
22 ค.วิศวอาสาพัฒนาสังคม ครั้งที่ 3 (พ.นศ.)                         ปชส.พื้นที่เป้าหมาย+การสมัครเข้าร่วม
23 ค.จัดการเลือกตั้งนายกและจัดตั้งชุมนุม 65-66 (พ.นศ.)                         แบบฟอร์มสมัครนายกและประธานชุมนุม
24 ค.แข่งขันกีฬากันเกราเกมส์ 65 (สโมสร นศ.)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
25 เข้าร่วมกิจกรรมวันสถาปนามหาวิทยาลัยอุบล 65 (ส่วนกลาง ม.อุบล)                         ลิงค์ ปชส.มหาวิทยาลัย
26 ค.ไอ-ที คาเฟ่สัญจร 65 (สโม+ไอที)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
27 เข้าร่วมกิจกรรมตลาดนัดหลักสูตร ม.อุบล (พ.นศ.+วิชาการ)                     แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ นศ.เข้าร่วมกิจกรรม
28 เข้าร่วมจัดกิจกรรมเส้นทางสู่เกียร์กันเกรา ครั้งที่ 4 (พ.นศ.+วิชาการ)                        
29 เข้าร่วมกิจกรรม ทำบุญ รศ.อุทิศ หิมะคุณ (พ.นศ.)                          
30 ค.หนึ่งใจเดียวกัน 65 (ช.โยธา)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
31 ค.ร่วมการแข่งขันคอนกรีตมวลเบา 65 (ช.โยธา)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
32 ค.ร่วมการแข่งขันทักษะฯ สะพานไม้ไอศครีม 65 (ช.โยธา)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
33 ค.ร่วมการแข่งขันทักษะฯ สะพานเหล็กจำลอง (ช.โยธา)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
34 ค.ค่ายวิศวกรรมวิชาการ 65 (ช.วิศวกรรมวิชาการ)                         แบบฟอร์มขอความอนุเคราะห์ นศ.ร่วมกิจกรรม
35 ค.เตรียมความพร้อมเพื่อการทำงาน Resume (พ.นศ.)                         ประชาสัมพันธ์/รายงานสรุปผล
36 ค.พัฒนาศักยภาพการใช้งานโปรแกรม Microsofe office (พ.นศ.)                         ประชาสัมพันธ์/รายงานสรุปผล
37 ค.EN UBU Invention 1/65 (พ.นศ.)                     ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
38 ค.แข่งขันรถฮอนด้าประหยัดเชื้อเพลิง 65 (ช.เครื่องกล)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ
39 การประชุมชุมนุมต่างๆ +สโมสรนศ. เพื่อทำแผนงบ ปี 66 (พ.นศ.)                        
หนังสือขอเชิญชุมนุมต่างๆประชุม+รายงานการประชุม
40 ทุนการศึกษา กยศ. กรอ.                 ประชาสัมพันธ์/รายงานสรุปผล
41 ทุุนส่งเสริมการศึกษา (ทุนให้เปล่า)                   ประชาสัมพันธ์/รายงานสรุปผล
42 การแข่งขันจักรยานไฟฟ้าเพื่อธุรกิจ ฯ (ช.Renew)                         ลิงค์ Google Drive เฉพาะผู้รับผิดชอบ