ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

บุคลากร

 
...
นางสาวดวงมณี  วชรกุลธร

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษาชำนาญการพิเศษ

ตำแหน่งงานบริหาร : หัวหน้างานพัฒนานักศึกษา

E-mail : duangmanee.s@ubu.ac.th

โทรศัท์ภายใน : 045-353316

 
 
...
นางธีมาพร เนาว์โสภา

ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา

ตำแหน่งงานบริหาร : -

E-mail : theemaporn.n@ubu.ac.th

โทรศัท์ภายใน : 2612

 
 
...
นายเฉลิมชัย ไชยกาล

ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งงานบริหาร : -

E-mail : chalermchai.c@ubu.ac.th

โทรศัท์ภายใน : 2670