ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อเรา

ติดตามเราได้อีกหนึ่งช่องทางที่    https://www.facebook.com/NganKickarNaksuksa 

งานพัฒนานักศึกษา คณะวิศวกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี  85 ถ.สถลมาร์ค ต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี 34190 

โทรศัพท์ 045-353316   
E-Mail : student.eng@ubu.ac.th (ติดต่อ ร้องเรียน แจ้งเรื่อง)