ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

เชิญอบรบหัวข้อ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย


โพสโดย ถนัดกิจ ศรีโชค     โพสวันที่ 25 มกราคม 2567 , 20:43:26     (อ่าน 28 ครั้ง)  


หัวข้อ มาตรฐานการปฏิบัติวิชาชีพวิศวกรรม วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย

บรรยายโดย  รศ.ดร.ประจวบ กล่อมจิตร ตำแหน่ง ที่ปรึกษาคณะกรรมการ

สาขาวิศวกรรมอุตสาหการ และ(อดีต) ประธานสาขาฯ; วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.)

วันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2567 เวลา 09.00-16.00 น. ณ En 6 ห้อง 6601