ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Contacts

ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

85 ถนนสถลมาร์ค (วาริน-เดช)

ต.เมืองศรีไค  อ.วารินชำราบ

จ.อุบลราชธานี 34190

โทร.045-353300 – 2 ต่อ 3324, 3307

Fax: 045-353333

FB: Industrial Engineering UBU