คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

select * from ubunews n where n.department_id='00097' and n.postdate >= '2019/01/01' and n.newsstyle='7' order by n.postdate desc , n.id desc limit 0 , 42
Search
ลิ้งค์ข่าวสาร