ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร | ค้นหาเอกสาร
ใบขอใช้รถยนต์สำนักวิทยบริการ
     ใบขอใช้รถยนต์ในเขต อ.วารินฯ/อ.เมือง และนอกเขต อ.เมือง/จังหวัด
ใบขอใช้รถยนต์ส่วนกลาง
แบบฟอร์มขอรับสติ๊กเกอร์ติดรถ
คู่มือการใช้งานเว็บไซต์