ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ทำเนียบประธานสภาอาจารย์

 

ชุดที่ 18           

นายจิรศักดิ์  บางท่าไม้

พ.ศ.2564-ปัจจุบัน

ชุดที่ 17

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ฤกษ์ชัย  ศรีวรมาศ

พ.ศ. 2562-2564

ชุดที่ 16

นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล

พ.ศ. 2560-2562

ชุดที่ 15

  นายอนุวัฒน์  วัฒนพิชญากูล

พ.ศ. 2558-2560                             

ชุดที่ 14

รองศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

พ.ศ. 2556-2558

ชุดที่ 13

รองศาสตราจารย์สุภาวณีย์  อมรจิตสุวรรณ

พ.ศ. 2554-2556