ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ติดต่อสภาอาจารย์

สภาอาจารย์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

อาคารสำนักงานอธิการบดี ชั้น 1
85 ถนนสถลมาร์ค ตำบลเมืองศรีไค
อำเภอวารินชำราบ
จังหวัดอุบลราชธานี 34190
โทรศัพท์ 0 4535 3051

โทรสาร 0 4535 3051
e-mail : senate@ubu.ac.th