ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

ระบบสื่อสาร/การเรียนการสอนออนไลน์ :การตรวจสอบ username / password และ Software ลิขสิทธิ์ :

 
 


การทำงานออนไลน์ (Work From Home) :


1. เครื่องมือเพื่อการเข้าถึงเครื่องคอมพิวเตอร์ทางไกล :
 

2. การเข้าใช้งานเครือข่ายภายในมหาวิทยาลัยเพื่อใช้งานระบบต่างๆ :
 
 

3. ระบบสารสนเทศเพื่อการทำงานออนไลน์ของมหาวิทยาลัย :
 
 

วีดีโอย้อนหลัง :