คลังเอกสาร    คำถามที่พบบ่อย    ถาม-ตอบ    มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์
Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ บรรยายโดย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

    โพสเมื่อ : 23 มีนาคม 2563