ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

Youtube


  Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์
Microsoft teams เพื่อการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ บรรยายโดย คุณจิรานุวัฒน์ จันทรุกขา ตำแหน่งรักษาการหัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครือข่าย

    โพสเมื่อ : 23 มีนาคม 2563