ช่องทางรับฟังความคิดเห็น     คลังเอกสาร     คำถามที่พบบ่อย     ถาม-ตอบ      มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี    

คลังเอกสาร

      คลังเอกสาร > แบบฟอร์มประกันฯ   | ค้นหาเอกสาร
แบบรายงาน มคอ.7
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ 6 เดือน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559
แบบรายงานผลการดำเนินงานประกันคุณภาพฯ รอบ 9 เดือน ระดับคณะ ปีการศึกษา 2559